Week 11 – U11’s Netball v Edenhurst (h) – Wednesday 29th March 2.30pm